Λεωφόρος Ειρήνης 22 & Σπετσών 1, Ηλιούπολη - Τηλ: 210-9959710, 210-9959790

Νέα

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τι είναι τα (οδοντικά) εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα (dental implants) είναι τεχνητά υποκατάστατα δοντιών τα οποία όπως, δηλώνει και το όνομά τους εμφυτεύονται μέσα στο οστούν της γνάθου στη θέση ελλιπόντων δοντιών. Συγκεκριμένα αποτελούνται από δύο επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι αυτό που ενσωματώνεται στο οστούν ενώ το δεύτερο, που ονομάζεται διαβλεννογόνιο τμήμα (abutment), […]

Scroll to top