Νέα

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τι είναι τα (οδοντικά) εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα (dental implants) είναι τεχνητά υποκατάστατα δοντιών τα οποία όπως, δηλώνει και το όνομά τους εμφυτεύονται μέσα στο οστούν της γνάθου στη θέση ελλιπόντων δοντιών. Συγκεκριμένα αποτελούνται από δύο επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι αυτό που ενσωματώνεται στο οστούν ενώ το δεύτερο, που ονομάζεται διαβλεννογόνιο τμήμα (abutment), […]

Scroll to top