ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Το μέλλον
είναι ήδη εδώ

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι τεχνητά υποκατάστατα δοντιών τα οποία εμφυτεύονται μέσα στο οστούν της γνάθου στη θέση ελλιπόντων δοντιών.

Τι είναι τα εμφυτεύματα;

Το οδοντικό εμφύτευμα αποτελεί εξάρτημα το οποίο τοποθετείται χειρουργικά στο οστό της γνάθου με σκοπό την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών. Είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο, ένα υλικό το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά βιοσυμβατό.

Για την ορθή τοποθέτηση του κρίνεται απαραίτητη η λήψη ένός λεπτομερέστατου ιατρικού ιστορικού καθώς επίσης και η τρισδιάστατη απεικόνιση του οστού της γνάθου (C/T Dental Scan). Με αυτόν τρόπο αντλούνται πληροφορίες όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα του οστού στην περιοχή ενδιαφέροντος αλλά και η γειτνίαση με σημαντικά ανατομικά μόρια (ιγμόρειο άντρο, γναθιαίος πόρος, γενειακό τρήμα, παρακείμενα δόντια κτλ.). Αυτό θα μας βοηθήσει στην κατάλληλη επιλογή του εμφυτεύματος και ουσιαστικά θα εκμηδενίσει την πιθανότητα κάποιου ιατρογενούς συμβάματος.

Η διαδικασία τοποθέτησης

Η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο χειρουργικό και στο προσθετικό.

Η χρονική απόσταση ανάμεσα στα δύο στάδια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (άνω ή κάτω γνάθος, τοποθέτηση μοσχεύματος, κατάσταση του οστού, ηλικία κτλ.). Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μήνες.

Χειρουργικό στάδιο

Στο χειρουργικό στάδιο, σε άσηπτο περιβάλλον και κάτω από τοπική αναισθησία γίνεται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και συρραφή του τραύματος.

Προσθετική αποκατάσταση

Στο προσθετικό στάδιο γίνεται η αποκάλυψη του εμφυτεύματος και η αποκατάσταση του σύμφωνα με το συμφωνηθεν σχέδιο θεραπείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμφυτεύματα, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις κτλ. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι τεχνητά υποκατάστατα δοντιών τα οποία εμφυτεύονται μέσα στο οστούν της γνάθου στη θέση ελλιπόντων δοντιών.
Scroll to top
Από Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 το ιατρείο μας επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας. Όμως η προσπάθεια μας να παραμείνουμε υγιείς και ασφαλείς συνεχίζεται. Γι ' αυτό θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένοι κανόνες που θα εξασφαλίσουν την ομαλή ολοκλήρωση των συνεδριών. Ως εκ τούτου :
  • Η χρήση μάσκας κρίνεται υποχρεωτική κατά την είσοδο και παραμονή στην αίθουσα αναμονής
  • Ο μέγιστος αριθμός συνοδών ανά ασθενή είναι ένας και θα πρέπει να παραμένει στην αίθουσα αναμονής
  • Παρακαλείσθε να προσέρχεστε στα ραντεβού στην προκαθορισμένη ώρα προς αποφυγή συνωστισμού
  • Ενημερώστε μας για την γενική σας υγεία ή αν έχετε εμφανίσει κάποιο ύποπτο σύμπτωμα τις τελευταίες δύο βδομάδες ή αν έχετε έρθει σε επαφή με γνωστό κρούσμα Covid-19 τηλεφωνικά και πριν την άφιξη σας στο ιατρείο μας
  • Αποφύγετε άσκοπες επαφές με αντικείμενα του ιατρείου (λαβές παραθύρων, ηλεκτρικοί διακόπτες κτλ. Ο φωτισμός στους περισσότερους κοινόχρηστους χώρους ελέγχεται με αισθητήρες κίνησης)
  • Σε όλους τους χώρους υπάρχουν απολυμαντικά διαλύματα χεριών
  • Στο ιατρείο μας λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και δεν υπάρχει κανένας φόβος διασταυρούμενης μόλυνσης